Polityka plików cookie

Niniejsza strona internetowa, podobnie jak większość innych witryn, wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, takie jak piksele, sygnały nawigacyjne itp., które będą dalej zwane „plikami cookie”. Ich użycie reguluje polityka plików cookie Mitula Group.

1. Czym są pliki cookie?

Są to niewielkie ilości danych przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji i przechowywane w przeglądarce lub w urządzeniu użytkownika, dzięki czemu strony, które je emitują, mogą uzyskać dostęp do poprzedniej aktywności użytkownika. Te pliki cookie mogą być wytwarzane przez nas lub naszych partnerów.

2. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystują strony Mitula Group?

W oparciu o użycie, rozróżniamy:

Na podstawie długości rozróżniamy:

W zależności od pochodzenia:

Pliki cookie mogą wytworzyć unikalny identyfikator, ale Mitula Group nigdy nie łączy go z identyfikatorami danych osobowych.

3. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystują strony Mitula Group?

Strony Mitula Group wykorzystują różne pliki cookie w zależności od domeny, witryny lub aktywności aplikacji. Ten link przenosi użytkownika do tabeli zawierającej wszystkie pliki cookie używane w witrynach i aplikacjach Mitula Group (o ile nie wymieniono określonej witryny, te pliki cookie są używane we wszystkich witrynach i aplikacjach Mitula Group).

4. Dlaczego używamy plików cookie w Mitula Group?

Nasze witryny i aplikacje wykorzystują pliki cookie, aby:

Wszystkie informacje będą traktowane zgodnie z Polityką prywatności lub klauzulą, które zostały zaakceptowane przez użytkownika podczas rejestracji oraz zgodnie z niniejszą Polityką plików cookie.

Podobnie pliki cookie zainstalowane przez strony trzecie wskazane w niniejszym dokumencie są przetwarzane do celów wymienionych w polityce plików cookie, która znajduje się pod powyższym linkiem. Użycie analitycznych plików cookie jest uzasadnione interesami Mitula Group w celu poznania i poprawy usług świadczonych dla użytkowników przy jednoczesnym zagwarantowaniu przestrzegania ich praw i wolności. Aby je zagwarantować, użytkownik jest informowany o tym, jak zrezygnować z tej analizy w kilku częściach niniejszej polityki. Podstawą prawną uprawniającą do korzystania z pozostałych plików cookie, które nie są techniczne ani niezbędne do korzystania z witryny ani aplikacji, jest zgoda użytkownika. Jest to możliwe dzięki ciągłemu przeglądaniu stron internetowych lub aplikacji Mitula Group oraz akceptacji ich użycia. Niezależnie od tego, Użytkownik może odrzucić korzystanie z plików cookie za pośrednictwem różnych mechanizmów wymienionych w niniejszej Polityce. Jednakże, z uwagi na to, że unikatowe identyfikatory nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, prawa dostępu, poprawiania, ograniczenia i przenoszenia - jak zawarto w przepisach o ochronie danych - nie będą miały zastosowania, chyba że Użytkownik udowodni, że jest w stanie dostarczyć dodatkowe informacje wskazujące, że jego tożsamość może być powiązana z plikami cookie. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego prawo do ochrony danych zostało naruszone, może on złożyć skargę do odpowiedniego Urzędu Ochrony Danych lub naszego inspektora ochrony danych na adres e-mail: ( dpo@mitulagroup.com ).

5. Czy używamy plików cookie na różnych stronach?

Tak, przekazujemy informacje o plikach cookie na każdej stronie. Informujemy również użytkownika na naszych stronach o sieciach społecznościowych, które mogą używać plików cookie, którymi nie zarządzamy. Przed skorzystaniem z tych sieci, prosimy zapoznać się z zasadami wykorzystania plików cookie przez dostawców sieci społecznościowych:

6. Czy mogę wyłączyć lub zmienić ustawienia plików cookie?

Tak, pliki cookie można wyłączyć. Jeśli jednak postanowisz użyć tego ustawienia, możesz stracić dostęp do niektórych części naszej witryny. Może to spowolnić przeglądanie stron oraz uniemożliwić skorzystanie z wszystkich naszych usług. Aby zezwolić, poznać, zablokować lub usunąć zainstalowane pliki cookie, należy skorzystać z ustawień przeglądarki zainstalowanej na komputerze. Informacje jak wykonać powyższe czynności znajdują się pod poniższymi linkami, przy użyciu jednej z następujących przeglądarek:

Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera

Jeśli chcesz trwale wyłączyć te pliki cookie, które umożliwiają nam wyświetlanie reklam dostosowanych do Twoich potencjalnych zainteresowań, możesz to zrobić za pośrednictwem strony http://www.youronlinechoices.com (UE), http://optout.aboutads.info (USA) i / lub http://youradchoices.ca (CA), na której można wyłączyć te behawioralne reklamowe pliki cookie, które zostały zainstalowane w przeglądarce internetowej a także wybrać swoje preferencje związane z reklamą behawioralną.

7. Zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie może w każdej chwili ulec zmianie bez uprzedzenia ze względu na aktualizacje oraz zmiany w prawie. Postaramy się poinformować użytkowników o wszelkich zmianach niniejszej polityki, aby mogli wyrazić na nie uprzednią zgodę, ale zalecamy okresowe przeglądanie jej. Korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację niniejszej polityki. Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018